radiere firma, radiere firme, inchidere firma, dizolvare firma, dizolvare societate comerciala

Email - office@radierefirma.ro
021.323.31.18 - Fix


0758 320 235 - Mobil

Suspendare activitate

SUSPENDAREA TEMPORARA A ACTIVITATII UNEI SOCIETATI COMERCIALE

In cazul in care comerciantii nu mai pot desfasura activitatile urmarite la infiintarea societatii, in special din lipsa fondurilor necesare, pot decide suspendarea activitatii pe o perioada pana la 3 ani, cu posibilitatea reluarii activitatii oricand considera asociatii ca este necesar.

Ca si in cazul dizolvarii voluntare, putem considera suspendarea temporara a activitatii unei societati comerciale, ca si o oportunitate legala menita sa-i ajute pe intreprinzatorii ajunsi intr-o situatie dificila, cum ar fi scanderea drastica a rentabilitatii unei societati comerciale.

Suspendarea activitatii unei societati comerciale se inregistreaza prin depunerea unui dosar la Oficiul Registrului Comertului la fel ca orice alta mentiune.

Documente necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind suspendarea temporara a activitatii/reluarea activitatii unei societati comerciale sunt:

  • Cerere de inregistrare (original);
  • Hotararea adunarii generale a asociatilor, actionarilor, decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii sau reluarea activitatii soc.com. (original);
  • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
  • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Hotararea A.G.A, sau decizia asociatului unic de suspendare temporara/ reluare a activitatii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de fond si forma si pentru aceasta va cuprinde, printre altele: antetul firmei, numarul si data, semnaturile persoanelor abilitate.

Precizari importante:

  • Potrivit art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, durata de suspendare nu poate depa?i 3 ani;
  • Hotararea A.G.A,sau decizia asociatului unic de suspendare temporara/ reluare a activitatii va contine durata pe care se face suspendarea/momentul reluarii activitatii;
  • Hotararea AGA poate fi incheiata sub semnatura privata. Forma autentica a actului de suspendare este obligatorie in cazul SNC sau SCS;

Suspendarea temporara a activitatii unei societati comerciale pe o perioada de maxim 3 ani poate fi o solutie de compromis, prin care un intreprinzator poate evita varianta mult mai drastica a desfiintarii societatii comerciale.

In perioada pentru care societatea comerciala a fost declarata inactiva, aceasta nu mai poate incheia nici un fel de tranzactie, iar evidenta contabila se tine la 3 luni.