radiere firma, radiere firme, inchidere firma, dizolvare firma, dizolvare societate comerciala

Email - office@radierefirma.ro
021.323.31.18 - Fix


0758 320 235 - Mobil

Radiere Sediu Social

Sediul social al unei societati reprezinta un element esential de identificare a acesteia fara de care nu poate fi autorizata infiintarea societatii comerciale. Daca spatiul destinat stabilirii sediul social al unei societati a fost mai inainte utilizat de o alta societate comerciala ca spatiu comercial, trebuie convinsa societatea in cauza sa isi schimbe sediul social.

Daca nu se obtine acest lucru, trebuie solicitata radierea sediului vechii societati din Registrul Comertului printr-o actiune care se depune la Tribunal.

Pentru a putea fi exercitata actiunea in radiere este necesar sa fie indeplinite, cumulativ, urmatoarele trei conditii:

  • sa existe o hotarare judecatoreasca anterioara irevocabila, prin care sa fi fost desfiintate sau modificate actele care au stat la baza inre-gistrarii cu privire la care se solicita radierea,
  • sa nu se fi dispus prin acea hotarare efectuarea mentiunii in registrul comertului privind desfiintarea ori modificarea actului care a stat la baza inregistrarii,
  • iar persoana interesata sa faca dovada ca i s-a cau¬zat un prejudiciu prin inregistrarea a carei radiere o solicita.

O atare solutie este impus? si de reglementarea de la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicata, care statu¬eaza ca instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita regis¬trului comertului in termen de 15 zile de la data cand au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotararile irevocabile ce se refera la acte, fapte si mentiuni a caror inregistrare in registrul comertului o dispun, conform legii, precum si de prevede¬rea explicita din alin. (2) al aceluiasi articol potrivit careia in aceste incheieri si hotarari, instantele judecatoresti vor dispune efectuarea inregistrarilor in registrul comertului.

Ca urmare, in ipoteza în care instan?ele de judecata nu s-au conformat prevederilor legale men?ionate, partea prejudiciata printr-o inmatriculare sau mentiune in registrul comertului are posibilitatea sa formuleze ac?iune separata, in radiere, in con¬ditiile reglementate prin art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicata.

In acest fel, radierea inmatricularii sau a unei mentiuni in registrul comertului, ca opera?iune derivat?, complementara si subsecventa altei operatiuni principale, efectuata anterior, se poate dispune numai pe baza unei hotarari judecatoresti ire¬vocabile, pronuntata la cererea persoanei interesate. De aceea, procedura instituita prin art. 25 din Legea nr. 26/1990, repu¬blicata, astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003, are caracter necontencios, iar instantei judecatoresti investite cu o actiune in radiere ii revine doar obligatia de a verifica, sub aspect formal, daca sunt intrunite cumulativ cele trei conditii prevazute in acest text de lege, pe o atare cale neputandu-se dispune si cu privire la existenta si valabilitatea titlului sau a raporturilor juridice dintre parti, in raport cu prevederile legale aplicabile, radierea unei mentiuni, in conditiile in care actele juridice care au stat la baza inregis¬trarii nu au fost desfiintate printr-o hotarare judec?toreasca anterioara irevocabila, fiind posibila numai pe calea actiunii in anulare, in cadrul unei proceduri cu caracter contencios, iar nu si pe calea unei cereri necontencioase, formulata in teme¬iul art. 25.

Precizari importante: In cazul in care societatea comerciala nu îndeplineste conditiile referitoare la sediul social potrivit prevederilor art.237 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990 republicata si modificata poate fi solicitata dizolvarea judiciara la cererea oricarei persoane interesate si a Oficiului Registrului Comertului. In baza contractului de asistenta juridica incheiat cu societatea noastra va putem intocmi toate documentele necesare in vederea radierii sediului social si va putem reprezenta in fata tribunalului si a registrului comertului.