radiere firma, radiere firme, inchidere firma, dizolvare firma, dizolvare societate comerciala

Email - office@radierefirma.ro
021.323.31.18 - Fix


0758 320 235 - Mobil

Radiere Societate

Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea societatii comerciale inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Transmiterea patrimoniului are loc (si societatea isi inceteaza existenta) la urmatoarele date:

  • daca nu s-a facut opozitie, la data expirarii termenului de introducere a opozitiei
  • daca s-a facut opozitie, la data la care a devenit irevocabila hotararea de respingere a opozitiei sau, dupa caz, hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datraoriilor.

Dupa trecerea a 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial (Partea IV) se trece la etapa a II-a - radierea.

Demersul de radiere poate fi demarat dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial - in cazul in care nu s-a inregistrat vreo opozitie.

In cazul in care s-a facut opozitie, cererea de radiere se poate introduce dupa ce a devenit irevocabila hotararea de respingere a opozitiei (sau, dupa caz, hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor) dar nu mai devreme de termenul de 30 de zile in care pot aparea si alte opozitii.

Dosarul de radiere se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii comerciale si trebuie sa contina:

  • cerere de radiere (original)
  • certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si anexele sale
  • certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
  • daca este cazul - dovada Agentiei teritoriale de mediu privind aprobarea bilantului de mediu (daca societatea fusese autorizata sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului).
  • situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului (copie)
  • raportul lichidatorilor
  • dovada platii taxei de timbru judiciar, a timbrului judiciar si a taxei de registru.