radiere firma, radiere firme, inchidere firma, dizolvare firma, dizolvare societate comerciala

Email - office@radierefirma.ro
021.323.31.18 - Fix


0758 320 235 - Mobil

Procedura dizolvare

Etapele incetarii existentei unei societati comerciale sunt urmatoarele:

1. dizolvarea societatii comerciale
2. lichidarea societatii comerciale
Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale sunt reglementate prin dispozitiile Legii nr. 31/1990 - legea societatilor comerciale.

Dizolvarea este prima faza a procesului de incetare a existentei societatii comerciale.

Operatiunile dizolvarii se refera la temeiurile dizolvarii societatii comerciale si formalitatile de publicitate privind dizolvarea societatii.

Dizolvarea nu afecteaza personalitatea juridica a societatii, calitatea de persoana juridica fiind indispensabila pentru operatiunile care privesc lichidarea patrimoniului social.

DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE SE REALIZEAZA PE TREI CAI:

- de drept
- prin vointa asociatilor
- pe cale judecatoreasca.

Dizolvarea de drept a societatii comerciale

Legii nr. 31/1990 - legea societatilor comerciale reglementeaza dizolvarea de drept a societatii in cazul expirarii termenului stabilit pentru durata societatii.

In situatia in care asociatii au stabilit, prin actul constitutiv, durata societatii, iar termenul fixat a expirat, societatea se dizolva, de plin drept, la data expirarii termenului.

Intrucat dizolvarea se produce de drept, nu este necesara nici o manifestare de vointa a asociatilor si nici o formalitate de publicitate.

DIZOLVAREA SOCIETATII PRIN VOINTA ASOCIATILOR:

Societatea comerciala se poate dizolva prin vointa asociatilor, manifestata in cadrul adunarii generale.

Hotararea adunarii generale a asociatilor privind dizolvarea se ia cu respectarea conditiilor de cvorum prevazute de lege pentru adunarea generala extraordinara, cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Actul care constata hotararea adunarii generale a asociatilor privind dizolvarea, in forma ceruta de lege, se depune la oficiul registrului comertului pentru a se mentiona in registru, dupa care se transmite, din oficiu, Monitorul Oficial, spre publicare.

In cazul dizolvarii societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa, dizolvarea produce efecte fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Pentru a proteja pe asociati, legea permite revenirea asupra hotararii privind dizolvarea societatii.

Hotararea privind revenirea asupra dizolvarii societatii trebuie luata in conditiile de cvorum si majoritate cerute de lege pentru modificarea actului constitutiv. Revenirea este permisa atata timp cat nu s-a facut nici o repartitie de activ intre asociati.

Noua hotarare se va mentiona in registrul comertului si acesta o va trimite Monitorului Oficial, spre publicare.

Impotriva acestei hotarari orice persoana interesata poate face opozitie, la tribunal.

Important!
Asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea si modul de lichidare a societatii. Este imperativ ca asociatii sa fie de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societati si sa asigure stingerea pasivului sau regularizarea lui cu consimtamantul creditorilor.

DIZOLVAREA SOCIETATII PE CALE JUDECATOREASCA

Societatea comerciala poate fi dizolvata prin hotararea tribunalului.

Potrivit legii, orice asociat poate cere tribunalului, pentru motive temeinice, dizolvarea societatii. Legea prezuma drept motive temeinice neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii.

Hotararea judecatoreasca privind dizolvarea societatii trebuie inscrisa la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.