radiere firma, radiere firme, inchidere firma, dizolvare firma, dizolvare societate comerciala

Email - office@radierefirma.ro
021.323.31.18 - Fix


0758 320 235 - Mobil

Acte necesare radiere

DIZOLVAREA VOLUNTARA SI LICHIDAREA VOLUNTARA, SOCIETATE COMERCIALA CU ASOCIAT UNIC –ACTE NECESARE:

Etapa 1: dizolvarea societatii comerciale

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Decizia asociatului unic de dizolvare cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original)

Daca este cazul:

 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu)

Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre udiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a).

Etapa 2 – radierea

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale (copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul)


DIZOLVAREA VOLUNTARA SI LICHIDAREA VOLUNTARA, SOCIETATE CU DOI SAU MAI MULTI ASOCIATI –ACTE NECESARE.

Etapa 1 - dizolvarea societatii comerciale

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Decizia AGA de dizolvare si – concomitent – de lichidare a societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original)

Daca este cazul:

 • avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu)
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre udiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a)

Etapa 2 – radierea societatii comerciale

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale aprobata de asociati(copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie.
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul)


DIZOLVAREA SI LICHIDAREA VOLUNTARA A SOCIETATILOR CU MAI MULTI ASOCIATI, CU NUMIRE A LICHIDATORULUI

Etapa 1 - dizolvarea societatii comerciale

 • Cererea de înregistrare (in original)
 • Hotararea AGA de dizolvare a societatii si de numire a lichidatorului
 • Declaratia lichidatorului cum ca detine aceasta calitate (in original)
 • Specimenul de semnatura al lichidatorului (in original)
 • Dovada platii taxelor legale (taxa judiciara de timbru, timbrul judiciar, taxa de registru, taxa de publicare in M.Of. Partea IV)

Etapa 2 - radierea societatii comerciale

 • Cerere de radiere (original)
 • Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului (copie)
 • Raportul lichidatorilor
 • Certificatul de inregistrare cu anexele acestuia (in original)
 • Certificatul de la Administratia Financiara din care rezulta ca nu exista datorii la bugetul de stat si/sau la contributiile sociale (copie)
 • Dovada platii taxelor legale


DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC, INAINTE DE EXPIRAREA TERMENULUI FIXAT PENTRU DURATA ACESTEIA

Etapa I - Dizolvarea societatii comerciale

 • Cererea de inregistrare, in original, intr-un exemplar;
 • Actul modificator al actului constitutiv (Decizia Asociatului Unic) - original + 1 copie;
 • Daca este cazul, avizele prealabile prevazute in legile speciale (original);
 • Imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

Dovezile privind plata taxelor legale:

 • taxa judiciara de timbru, in original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru;
 • tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Etapa a II-a - Radierea societatii comerciale

 • Cerere de radiere, in original, in trei exemplare;
 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si anexa/anexele (originale);
 • Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original);
 • Daca este cazul, dovada Agentiei teritoriale pentru protectia mediului privind aprobarea bilantului de mediu in cazul societatilor autorizate sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului (copie);
 • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

Dovezile privind plata taxelor legale:

 • taxa judiciara de timbru, in original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru.

Cererea de radiere se va depune dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial.