radiere firma, radiere firme, inchidere firma, dizolvare firma, dizolvare societate comerciala

Email - office@radierefirma.ro
021.323.31.18 - Fix


0758 320 235 - Mobil

Acte Necesare Dizolvare

DIZOLVAREA VOLUNTARA SI LICHIDAREA VOLUNTARA, SOCIETATE COMERCIALA CU ASOCIAT UNIC –ACTE NECESARE:

Etapa 1: dizolvarea societatii comerciale

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Decizia asociatului unic de dizolvare cu mentiunea incetariimandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original)

Daca este cazul:

 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu);

Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre udiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a).

Etapa 2 – radierea

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale (copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul)

DIZOLVAREA VOLUNTARA SI LICHIDAREA VOLUNTARA, SOCIETATE CU DOI SAU MAI MULTI ASOCIATI –ACTE NECESARE.

Etapa 1 - dizolvarea societatii comerciale

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Decizia AGA de dizolvare si – concomitent – de lichidare a societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original)

Daca este cazul:

 • avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu)
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre udiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a)

Etapa 2 – radierea societatii comerciale

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale aprobata de asociati(copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie.
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul)

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA VOLUNTARA A SOCIETATILOR CU MAI MULTI ASOCIATI, CU NUMIRE A LICHIDATORULUI

Etapa 1 - dizolvarea societatii comerciale

 • Cererea de înregistrare (in original)
 • Hotararea AGA de dizolvare a societatii si de numire a lichidatorului
 • Declaratia lichidatorului cum ca detine aceasta calitate (in original)
 • Specimenul de semnatura al lichidatorului (in original)
 • Dovada platii taxelor legale (taxa judiciara de timbru, timbrul judiciar, taxa de registru, taxa de publicare in M.Of. Partea IV)

Etapa 2 - radierea societatii comerciale

 • Cerere de radiere (original)
 • Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului (copie)
 • Raportul lichidatorilor
 • Certificatul de inregistrare cu anexele acestuia (in original)
 • Certificatul de la Administratia Financiara din care rezulta ca nu exista datorii la bugetul de stat si/sau la contributiile sociale (copie)
 • Dovada platii taxelor legale

DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC, INAINTE DE EXPIRAREA TERMENULUI FIXAT PENTRU DURATA ACESTEIA

Etapa I - Dizolvarea societatii comerciale

 • Cererea de inregistrare, in original, intr-un exemplar;
 • Actul modificator al actului constitutiv (Decizia Asociatului Unic) - original + 1 copie;
 • Daca este cazul, avizele prealabile prevazute in legile speciale (original);
 • Imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

Dovezile privind plata taxelor legale:

 • taxa judiciara de timbru, in original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru;
 • tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Etapa a II-a - Radierea societatii comerciale

 • Cerere de radiere, in original, in trei exemplare;
 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si anexa/anexele (originale);
 • Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original);
 • Daca este cazul, dovada Agentiei teritoriale pentru protectia mediului privind aprobarea bilantului de mediu in cazul societatilor autorizate sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului (copie);
 • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

Dovezile privind plata taxelor legale:

 • taxa judiciara de timbru, in original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru.

Cererea de radiere se va depune dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial.